DONATE
DONATE
11.07.2016.

WPŁYW PRAWA EUROPEJSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM - KTO ZDOBYWA PUNKTY?

"Zgodnie z filozofią fundacji New Direction w procesach decyzyjnych kluczową rolę odgrywają ludzie i lokalne społeczności. Dlatego też niezwykle istotną dla nas sprawą jest uważne śledzenie przepisów UE w celu zagwarantowania, że nie osłabią one kontroli, jaką obywatele mają nad swoim życiem — a także życiem swoich rodzin i społeczności. Z radością zatem wspieram swojego przyjaciela i wiceprezesa fundacji New Direction Andrew Lewera w jego pracy jako przewodniczącego grupy ds. polityki pomocniczości i działań lokalnych ECR oraz w wysiłkach badawczych zmierzających do opracowania tablicy wyników pomocniczości, której poświęcony jest ten dokument." powiedzial Posel do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Poreba. 

    DOWNLOAD DOCUMENT

Newsletter, latest research and events

STAY INFORMED

New Direction - The Foundation for European Reform
Rue du Trône, 4, 1000 Bruxelles, Belgium
contact@europeanreform.org
+32 2 280 63 58


TWITTER  |  FACEBOOK  |  YOUTUBE  |  FLICKR  |  DONATE
ABOUT  |  ECR  |  ACRE  |  EYC  |  EDU  |  PRIVACY POLICY & LEGAL
Copyright © 2016 New Direction – The Foundation for European Reform